به نام خدا

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97– 1396

تقـویــم آموزشی تــــرم 961 (نیمسال اول سال تحصیلی 97-96)

انتخاب واحد

14 تا 18 شهریور ماه

آغاز ترم تحصیلی و شروع کلاسها

25 شهریور ماه

حذف و اضافه

10 و 11 مهر

پایان کلاسها

14 دی ماه

پرداخت شهریه متغیر، ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم

25 آذر تا 7 دی ماه

شروع آزمون های پایان ترم

16 دی ماه

پایان امتحانات پایان ترم

1 بهمن ماه

تقـویــم آموزشی تــــرم 962 (نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96)

انتخاب واحد

8 تا 12 بهمن ماه

آغاز ترم تحصیلی و شروع کلاسها

21 بهمن

پایان کلاسها / قبل از آغاز سال جدید

28 اسفند

حذف و اضافه

5 و 6 اسفند

شروع کلاسها / بعد از تعطیلات نوروزی

14 فروردین

پایان کلاسها (انتهای ترم 962)

23 خرداد

پرداخت شهریه متغیر، ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم

5 تا 17 خرداد

شروع آزمون های پایان ترم

27 خرداد

پایان امتحانات پایان ترم

11 تیر